Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα" (ΕΠΑΝ) του Υπουργείου Ανάπτυξης
INTERREG IIIB / ARCHIMED
WHEALTH
INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
INTERREG IIIA
/ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ

 

Το ΙΦΕΤ δραστηριοποιείται • στην άμεση κάλυψη των αναγκών της χώρας σε απαραίτητα φάρμακα • στην ανάπτυξη της έρευνας και τεχνογνωσίας στον τομέα του φαρμάκου • στην αλληλοδιάχυση πληροφοριών και υπηρεσιών στους επιστήμονες και οργανισμούς υγείας

Το ΙΦΕΤ εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά φάρμακα απαραίτητα για τη Δημόσια Υγεία που δεν κυκλοφορούν στη χώρα μας.

περισσότερα...

 

Το ΙΦΕΤ διενεργεί μελέτες βιοϊσοδυναμίας και βιοδιαθεσιμότητας, καθώς και φυσικοχημικούς και μικροβιολογικούς ελέγχους σε φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα για λογαριασμό τρίτων.

περισσότερα...

 

Μονάδα αποστείρωσης με γ ακτινοβολία. Παραγωγή μεθαδόνης, υδατικών ποσίμων διαλυμάτων και δισκίων.

περισσότερα ...

 

Υπηρεσίες στο χώρο της υγείας. Συμβουλευτικές υπηρεσίες συστημάτων ποιότητας, οικονομικές-στατιστικές μελέτες, εφαρμογές μηχανοργάνωσης

περισσότερα ...

 

Έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση στους επιστήμονες της υγείας. Εκπαιδευτικά προγράμματα, ηλεκτρονικά προϊόντα, έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις.

περισσότερα ...

 

[Η Εταιρεία] [Δραστηριότητες] [Επικοινωνία] [Ενδιαφέροντα links] [Aρχική Σελίδα]

Άμεση κάλυψη των αναγκών της χώρας σε απαραίτητα φάρμακα
 
Μελέτες Βιοδιαθεσιμότητας και Βιοϊσοδυναμίας
 
Παραγωγή Μεθαδόνης- Ποσίμων και δισκίων
Μονάδα αποστείρωσης
 
Συστήματα διαχείρισης Ποιότητας σε οργανισμούς υγείας
 
Πληροφόρηση
Ευρετήριο φαρμάκων,
έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις