Λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού
Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού
Λοιμώξεις ουρογεννητικού
  Γενική αντιμετώπιση
  Στρατηγική παρακολούθησης μετά τη διακοπή της θεραπείας
  Κολπίτιδα
  Ουρηθρίτιδα
Προστατίτιδα
Αερόβιες λοιμώξεις μαλακών μορίων
Αναερόβιες λοιμώξεις μαλακών μορίων
Λοιμώξεις από δήγματα ανθρώπων και ζώων
Οστική λοίμωξη
Διαρροϊκό σύνδρομο
Βρουκέλλωση
 
Αρχική σελίδα
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΤΙΤΙΔΑ
επιλέξτε για μεγέθυνση
Σχόλια
 1. Σύμφωνα με το International Prostatitis Colaborative Network, η σύγχρονη ταξινόμηση των κλινικών μορφών της προστατίτιδας διακρίνει 4 κατηγορίες της νόσου:

  Κατηγορία Ι: Οξεία προστατίτιδα. Συνυπάρχει πυουρία και βακτηριουρία.

  Κατηγορία ΙΙ: Χρονία βακτηριακή προστατίτιδα. Αφορά σε χρονία φλεγμονή του προστάτη με υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις από τον ίδιο μικροοργανισμό.

  Κατηγορία ΙΙΙ: Σύνδρομο χρονίου πυελικού άλγους. Διαιρείται σε ΙΙΙα: φλεγμονώδες σύνδρομο με παρουσία πυοσφαιρίων στο EPS ή το VB3 ή το σπέρμα, και σε ΙΙΙβ: μη φλεγμονώδες σύνδρομο χωρίς πυοσφαίρια στο EPS ή το VB3. Η κατηγορία αυτή αντιστοιχεί στην προστατοδυνία ή προστάτωση.

  Κατηγορία IV: Ασυμπτωματική φλεγμονώδης προστατίτιδα. Αφορά σε ενδείξεις φλεγμονής ή/και λοίμωξης σε βιοψία προστάτη, στο σπέρμα, στο EPS και το VB3, χωρίς συμπτώματα. Στην κατηγορία αυτή (που απαιτεί δ.δ. από το Ca του προστάτη) δίδονται κατά κρίση αντιβιοτικά.

 2. Eίναι σκόπιμη η αποφυγή οινοπνευματωδών και τροφών με καρυκεύματα.
 3. Eπιβάλλεται η αποφυγή οδηγήσης με «μηχανάκι».
Λήψη προστατικού εκκρίματος κατά Stamey-Meares
Επιλέξτε για μεγέθυνση
copyright © 2006: ΙΦΕΤ | info@ifet.gr