Λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού
Οξεία φαρυγγοαμυγδαλίτιδα
  Παραρρινοκολπίτιδα
  Οξεία μέση πυώδης ωτίτιδα
Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού
Λοιμώξεις ουρογεννητικού
Αερόβιες λοιμώξεις μαλακών μορίων
Αναερόβιες λοιμώξεις μαλακών μορίων
Λοιμώξεις από δήγματα ανθρώπων και ζώων
Οστική λοίμωξη
Διαρροϊκό σύνδρομο
Βρουκέλλωση
 
Aρχική σελίδα
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ
ΟΞΕΙΑ ΦΑΡΥΓΓΟΑΜΥΓΔΑΛΙΤΙΤΑ
επιλέξτε για μεγέθυνση
Σχόλια
  1. Σε ποσοστό < 15% η κυνάγχη οφείλεται σε β-αιμολυτικό στρεπτόκοκκο. Σε ποσοστό > 80% είναι ιογενής και δεν πρέπει να χορηγούνται αντιβιοτικά.
  2. Είναι σκόπιμο στα παιδιά να γίνεται μία ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου του στρεπτόκοκκου π.χ. Strept test (στο ιατρείο του παιδιάτρου). Επί θετικού αποτελέσματος δίδεται πενικιλλίνη V po, ενώ επί αρνητικού πρέπει να γίνεται στα παιδιά καλλιέργεια αμυγδαλικού επιχρίσματος.
  3. Σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα σήμερα τέσσερα κριτήρια του Centor, δηλαδή: α) πυρετός, β) πυώδες εξίδρωμα, γ) επώδυνοι τραχηλικοί λεμφαδένες, και δ) απουσία βήχα, είναι δυνατόν να αποφασίσει ο ιατρός την στρεπτοκοκκική αιτία της κυνάγχης ως ακολούθως: επί απουσίας όλων ή παρουσίας μόνον ενός κριτηρίου αποκλείεται ο β-αιμολυτικός στρεπτόκοκκος (και δεν χορηγούνται αντιβιοτικά), ενώ επί παρουσίας και των τεσσάρων κριτηρίων επιβεβαιώνεται. Επί υπάρξεως δύο ή τριών κριτηρίων πρέπει να γίνεται Strept test.
  4. Σε νέα άτομα έντονη εξιδρωματική κυνάγχη με συνοδό υψηλό πυρετό και τραχηλική λεμφαδενίτιδα κατά κανόνα αφορά λοιμώδη μονοπυρήνωση.
  5. Στους ενήλικες, εφόσον δεν προϋπάρχει ιστορικό ρευματικού πυρετού, δεν υπάρχει κίνδυνος ρευματικού πυρετού με προσβολή της καρδιάς μετά από στρεπτοκοκκική λοίμωξη.
  6. Η θεραπευτική αγωγή με κεφαλοσπορίνες ή μακρολίδες po επί 5ημέρες (αντί των 10ημερών) δεν στηρίζεται σε μελέτες βασισμένες σε ενδείξεις (“evidence based”) ως προς την επίπτωση ρευματικού πυρετού και άρα είναι αδόκιμη.
  7. Επί υπονοίας περιαμυγδαλικού αποστήματος απαιτείται po χορήγηση αντιβιοτικού με αντι-αναερόβιο και αντισταφυλοκοκκική δραστικότητα π.χ. αμοξυκιλλίνη + κλαβουλανικό οξύ (625mg x 3 ή 1000mg x 3) ή κλινδαμυκίνη (600mg x 3) σε συνδυασμό με χειρουργική παροχέτευση.
  8. Επί υποτροπιαζούσης αλλά αποδεδειγμένης στρεπτοκοκκικής κυνάγχης με αποτυχία στα κλασικά αντιβιοτικά, που εξακολουθούν και σήμερα να αποτελούν τη θεραπεία επιλογής (πενικιλλίνη V, μακρολίδες), ενδείκνυται η po χορήγηση κλινδαμυκίνης (600mg x 3) ή αμοξυκιλλίνης + κλαβουλανικού οξέος (625mg x 3 ή 1000mg x 3) ή αμπικιλλίνης + σουλμπακτάμης (375mg x 3).
  9. Επί χορηγήσεως κλινδαμυκίνης θεωρείται σκόπιμη για την πρόληψη διαρροϊκού συνδρόμου η προσθήκη του Sαccharomyces bulardii po (Ultralevure 250mg x 2 x 3 po) μία ώρα πρό του φαγητού
copyright © 2006: ΙΦΕΤ | info@ifet.gr