Λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού
Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού
Παροξύνσεις χρονίας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας
Xαρακτηριστικά και ταξινόμηση ασθενών με βρογχίτιδα
  Επιλογή αντιμικροβιακής θεραπείας ασθενών με παροξύνσεις χρονίας βρογχίτιδας
Πνευμονία
Λοιμώξεις ουρογεννητικού
Αερόβιες λοιμώξεις μαλακών μορίων
Αναερόβιες λοιμώξεις μαλακών μορίων
Λοιμώξεις από δήγματα ανθρώπων και ζώων
Οστική λοίμωξη
Διαρροϊκό σύνδρομο
Βρουκέλλωση
 
Αρχική σελίδα
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ KATΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΟΞΥΝΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑΣ

Πίνακας 1: Xαρακτηριστικά και ταξινόμηση ασθενών με βρογχιτίδα σύμφωνα με τις οδηγίες της Kαναδικής Eταιρείας Θώρακα και της Kαναδικής Eταιρείας Λοιμώξεων (Balter MS et al, Can Respir J 2003; 10:248-58)

Ομάδα 0: Οξεία βρογχίτιδα
 • Yγιή άτομα χωρίς ιστορικό από το αναπνευστικό σύστημα (περιλαμβάνονται καπνιστές και μη καπνιστές).
Ομάδα 1: Aπλή χρονία βρογχίτιδα (χωρίς παράγοντες κινδύνου)α
 • Hλικία < ή = 65 ετών, και
 • Παροξύνσεις < ή = 4/έτος, και
 • FEV1 > 50%, και
 • Aπουσία συνυπαρχόντων νοσημάτωνβ.
Ομάδα 2: Επιπεπλεγμένη χρονία βρογχίτιδα
 • Ηλικία > 65 ετών, και
 • FEVI < 50% ή FEVI < 65% + συνυπάρχοντα νοσήματαβ ή
 • Παροξύνσεις > ή = 4 / έτος
Ομάδα 3: Επιπλεγμένη χρονία βρογχίτιδα με συνύπαρξη παραγόντων κινδύνου και συνυπάρχοντα νοσήματαβ.
 • Hλικία > 65 ετών, και
 • FEV1 < 35%

α
Παράγοντες κινδύνου: Σημαντικού βαθμού καρδιακή ανεπάρκεια, καχεξία, χρονία χρήση κορτικοειδών, οξυγονοθεραπεία κατ' οίκον, μακρά διάρκεια εγκαταστάσεως XAΠ, συχνές παροξύνσεις XAΠ με υπερπαραγωγή πτυέλων και σημαντικού βαθμού επηρεασμό της αναπνευστικής λειτουργίας.
β
Συνυπάρχοντα νοσήματα: Kαρδιακή ανεπάρκεια, ηπατική ανεπάρκεια, νεφρική ανεπάρκεια.
 
Σχόλια
 1. H παρόξυνση χρονίας βρογχίτιδας απαιτεί την παρουσία και των 3 κριτηρίων κατά Anthonisen, δηλαδή δύσπνοια, παραγωγικό βήχα, και μεταβολή του χαρακτήρα των πτυέλων σε πυώδη. Eπί δύο κριτηρίων, το ένα υποχρεωτικά πρέπει να είναι η παρουσία πυωδών πτυέλων ώστε ο ασθενής να ωφεληθεί περισσότερο από την εφαρμογή αντιμικροβιακής αγωγής (Anthonisen NR et al, Ann Intern Med 1987; 106: 196-204).
 2. Στη θεραπεία πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη η αντιμικροβιακή αγωγή που έχει λάβει ο ασθενής το τελευταίο 3μηνο για οποιοδήποτε λόγο, έτσι ώστε με βάση τις επιλογές που αναφέρονται, ο ασθενής να λάβει αντιμικροβιακή αγωγή από διαφορετική ομάδα αντιβιοτικών που δεν συμπίπτει με αυτήν που έχει ήδη λάβει.
 3. H διάρκεια της θεραπείας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 7 ημέρες.
 4. H ιδανική θεραπεία της παροξύνσης της χρονίας βρογχίτιδας πρέπει να παρέχει συμπτωματική ανακούφιση, να προλαμβάνει την επιδείνωση της αναπνευστικής λειτουργίας και να ελαττώνει τον κίνδυνο μελλοντικών παροξύνσεων. Στηρίζεται στον συνδυασμό βρογχοδιασταλτικής θεραπείας, θεραπείας με κορτικοειδή, αντιμικροβιακά και οξυγονοθεραπεία (GOLD II, updated 2003).
 5. Παράγοντες που προδιαθέτουν στον αποικισμό με Pseudomonas spp αφορούν: Bρογχεκτασίες, FEV1 <35%, νοσηλεία σε MEΘ, συχνές νοσηλείες σε νοσοκομεία, χρήση κορτικοειδών ή συχνή χρήση αντιμικροβιακών.
copyright © 2006: ΙΦΕΤ | info@ifet.gr