Λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού
Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού
Λοιμώξεις ουρογεννητικού
Αερόβιες λοιμώξεις μαλακών μορίων
Αναερόβιες λοιμώξεις μαλακών μορίων
Λοιμώξεις από δήγματα ανθρώπων και ζώων
Οστική λοίμωξη
Οξεία οστεομυελίτιδα
  Χρονία οστεομυελίτιδα
Διαρροϊκό σύνδρομο
Βρουκέλλωση
 
Αρχική σελίδα
ΟΣΤΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ
ΟΞΕΙΑ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ
Πίνακας 1
Επιλογή αντιβιοτικού στην οξεία οστεομυελίτιδα

• Τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη (960mg x 3po) σε συνδυασμό με Κλινδαμυκίνη (600mg x 3po) ή Ριφαμπικίνη (600mg + 300mg po)

• Aντισταφυλοκοκκική πενικιλλίνη (Δικλοξακιλλίνη ή Κλοξακιλλίνη) 1g x 3po σε συνδυασμό με Κλινδαμυκίνη ή Ριφαμπικίνη (ως ανωτέρω).

• Φουσιδικό Na (500mg x 3po) σε συνδυασμό με ένα εκ των ανωτέρω αντιβιοτικών.

Σχόλια
 1. Ως πρώιμη (early) χαρακτηρίζεται η λοίμωξη που συμβαίνει τις 4 πρώτες εβδομάδες μετά την επέμβαση (διεγχειρητική μόλυνση), ως όψιμη-χρονία (delayed) η λοίμωξη που παρατηρείται 4 εβδομάδες έως 2 χρόνια μετά την επέμβαση (διεγχειρητική μόλυνση με μικρόβια χαμηλής λοιμογόνου δύναμης) και ως όψιμη (late) η λοίμωξη που παρατηρείται > 2 χρόνια (αιματογενής με έντονα ή αβληχρά συμπτώματα).
 2. H εμπειρική έναρξη αντιβιοτικών παρουσία εμφυτευμάτων αρχίζει με Bανκομυκίνη και συνεχίζεται μέχρι του αποτελέσματος των καλλιεργειών.
 3. Παρακολούθηση ασθενούς:
  α) κλινικώς κάθε 1.5-2 μήνες,
  β) εργαστηριακώς με TKE και CRP κάθε 3 μήνες,
  γ) εξετάσεις για τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες των αντιβιοτικών ανά μήνα,
  δ) Rx ανά 3μηνο,
 4. H ριφαμπικίνη δεν χορηγείται ποτέ ως μονοθεραπεία.
 5. H βανκομυκίνη χορηγείται μόνον iv σε έγχυση 60min (νοσοκομειακή χορήγηση).
 6. Τα αντιβιοτικά της β-λακτάμης λόγω μειονεκτικής φαρμακοκινητικής στα οστά δεν πρέπει να είναι φάρμακα πρώτης επιλογής.
 7. Όταν χορηγείται κλινδαμυκίνη συνιστάται για την πρόληψη διαρροϊκού συνδρόμου και η χορήγηση εκχυλίσματος Saccharomyces boulardii (Ultra-Levure: 2 caps x 3 po, 1 ώρα προ του φαγητού).
 8. H oξεία οστεομυελίτιδα των παιδιών ανταποκρίνεται κατά κανόνα στη συντηρητική αγωγή και δεν απαιτεί χειρουργική παροχέτευση.
copyright © 2006: ΙΦΕΤ | info@ifet.gr