Λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού
Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού
Λοιμώξεις ουρογεννητικού
Αερόβιες λοιμώξεις μαλακών μορίων
Αναερόβιες λοιμώξεις μαλακών μορίων
Λοιμώξεις από δήγματα ανθρώπων και ζώων
Οστική λοίμωξη
Διαρροϊκό σύνδρομο
Οξύ
  Χρόνιο
Βρουκέλλωση
 
Αρχική σελίδα
ΔΙΑΡΡΟΪΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ
ΟΞΥ ΔΙΑΡΡΟΪΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ
επιλέξτε για μεγέθυνση
Σχόλια
 1. Eφόσον η διάρροια αποδοθεί σε «Ψευδομεμβανώδη κολίτιδα» τότε εάν η συνδρομή δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρή πρέπει να αποφεύγεται η po χορήγηση βανκομυκίνης (κίνδυνος επιλογής ανθεκτικών στην βανκομυκίνη εντεροκόκκων στα κόπρανα).
 2. Eπί σαλμονελλικής εντερίτιδος και εφόσον ο ασθενής
  (1) δεν έχει υψηλό πυρετό,
  (2) δεν είναι τοξικός,
  (3) δεν είναι ανοσοκατασταλμένος,
  (4) δεν φέρει ξένα σώματα, και (5) είναι < 60 ετών,
  δεν χορηγούνται αντιβιοτικά, διότι σε εναντία περίπτωση παρατείνεται η φορία των σαλμονελλών στα κόπρανα. Eφόσον αποφασιστεί αντιμικροβιακή θεραπεία τότε χορηγούνται:
  - Tριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη 960mg x 2po x 10ημέρες (προτιμάται επί ευαισθήτου στελέχους) ή μια φθοριοκινολόνη:
  - Σιπροφλοξασίνη 750mg x 2po x 10ημέρες ή
  - Oφλοξασίνη 200mg x 2po x 10ημέρες ή
  - Πεφλοξασίνη 400mg x 2po x 10ημέρες.
 3. Εάν το αίτιο είναι E. coli 0157:Η7 δεν πρέπει να δίδεται αντιβιοτικό διότι αυξάνεται η πιθανότητα εκδήλωσης «ουραιμικού-αιμολυτικού» συνδρόμου.
copyright © 2006: ΙΦΕΤ | info@ifet.gr