Λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού
Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού
Λοιμώξεις ουρογεννητικού
Αερόβιες λοιμώξεις μαλακών μορίων
Αναερόβιες λοιμώξεις μαλακών μορίων
Λοιμώξεις από δήγματα ανθρώπων και ζώων
Οστική λοίμωξη
Διαρροϊκό σύνδρομο
Βρουκέλλωση
 
Αρχική σελίδα
BΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ
επιλέξτε για μεγέθυνση
Σχόλια
  1. Eπί αρνητικής συγκολλητινοαντιδράσεως Wright πρέπει να επαναλαμβάνεται η αντίδραση με μεθοδολογία Wright-Coombs και να ελέγχεται η πιθανότητα φαινομένου προζώνης με έλεγχο μεγάλων αραιώσεων παρ' όλο ότι οι μικρές αραιώσεις είναι αρνητικές!
  2. Oι κινολόνες δεν έχουν θεραπευτική ένδειξη.
  3. H βρουκελλική ενδοκαρδίτιδα εάν δεν οδηγηθεί ταχέως στο χειρουργείο (εντός της α' εβδομάδος από τη διάγνωση) είναι θανατηφόρος σε υψηλό ποσοστό, αφού προκαλεί καρδιακή ανεπάρκεια στο 70-90% και μείζονα εμβολικά επεισόδια σε ποσοστό > 60% με συχνή προβολή των παραβαλβιδικών ιστών που οδηγεί ταχέως σε αποστήματα του μυοκαρδίου και ανευρύσματα.
  4. H εντόπιση στα οστά αφορά κυρίως τους οσφυϊκούς και θωρακικούς σπονδύλους, όπως και τις ιεραλαγόνιες. H οστική προβολή επιβεβαιώνεται με απλές ακτινογραφίες (πρώιμη ανεύρεση οστεολύσεως στις πρόσθιες άνω γωνίες των σπονδυλικών σωμάτων, ευρήματα ιεραλαγονίτιδας) και με ειδικά σπινθηρογραφήματα (99mTc τριών φάσεων και 67Ga citrate).
copyright © 2006: ΙΦΕΤ | info@ifet.gr