Λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού
Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού
Λοιμώξεις ουρογεννητικού
Αερόβιες λοιμώξεις μαλακών μορίων
Αναερόβιες λοιμώξεις μαλακών μορίων
Λοιμώξεις από δήγματα ανθρώπων και ζώων
Οστική λοίμωξη
Διαρροϊκό σύνδρομο
Βρουκέλλωση
   

ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ

Καθηγήτρια Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών,
Διευθύντρια 4ης Παθολογικής Πανεπιστημιακής Κλινικής,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ

 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ
 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
Λέκτορας Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ
 
© 2006 ΙΦΕΤ
 
Σχεδιασμός & κατασκευή ιστοσελίδων: Έλλη Γαβριήλ, ΙΦΕΤ
copyright © 2006: ΙΦΕΤ | info@ifet.gr