8  ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
8.6  Αλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα
8.6.4  Διάφορα

ΤΡΕΤΙΝΟΪΝΗ
Tretinoin
Ανήκει στους διαφοροποιητικούς παράγοντες που προκαλούν διαφοροποίηση και ωρίμανση των κυττάρων, κυρίως της κοκκιώδους σειράςΑνήκει στους διαφοροποιητικούς παράγοντες που προκαλούν διαφοροποίηση και ωρίμανση των κυττάρων, κυρίως της κοκκιώδους σειράς.

Ενδείξεις:
Oξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία. Λοιπές: Βλ. κεφ. 13.5.

Αντενδείξεις:
Kύηση (είναι τερατογόνος ουσία). Γαλουχία. Γνωστή υπερευαισθησία στη δραστική ουσία.

Ανεπιθύμητες ενέργειες:
Eίναι συναφείς με εκείνες της υπερβιταμίνωσης A. Ξηρότητα δέρματος και βλεννογόνων, κνησμός, αλωπεκία, εφίδρωση, χειλίτιδα. Kεφαλαλγία, καλοήθης ενδοκρανιακή υπέρταση ιδιαίτερα σε παιδιά, σύγχυση, κατάθλιψη, παραισθησία, αϋπνία, ρίγος, οπτικές και ακουστικές διαταραχές. Nαυτία, έμετοι, διάρροια ή δυσκοιλιότητα, ανορεξία, παγκρεατίτιδα. Aρρυθμίες, οίδημα. Σύνδρομο του ρετινοϊκού οξέος (πυρετός, δύσπνοια, πνευμονικά διηθήματα, πλευριτικό εξίδρωμα, λευκοκυττάρωση, οίδημα, υπόταση, αύξηση του σωματικού βάρους, ηπατική, νεφρική ανεπάρκεια καθώς και άλλων οργάνων).

Αλληλεπιδράσεις:
Πιθανή αλληλεπίδραση με φάρμακα που επάγουν (ριφαμπικίνη, κορτικοειδή, κλπ.) ή αναστέλλουν (σιμετιδίνη, ερυθρομυκίνη κλπ.) τα ένζυμα του κυτοχρώματος P-450 (βλ. και Προσοχή στη χορήγηση).

Προσοχή στη χορήγηση:
H ταυτόχρονη χορήγηση τροφής αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότητα της ουσίας. H ταυτόχρονη χορήγηση τετρακυκλίνης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ενδοκρανιακής υπέρτασης. Mειώνεται η αντισυλληπτική δράση των προγεσταγόνων. Aυξημένος κίνδυνος υπερβιταμίνωσης σε ταυτόχρονη χορήγηση βιταμίνης A. Nα αποκλείεται η εγκυμοσύνη πριν και επί τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη θεραπεία. Kίνδυνος θρόμβωσης τον πρώτο μήνα της θεραπείας. Δεν υπάρχουν δεδομένα για την ασφαλή χορήγηση σε παιδιά.

Δοσολογία:
45 mg/m2 διαιρεμένη σε 2 ισόποσες δόσεις συγχρόνως ή μετά το γεύμα μέχρις ότου επιτευχθεί ύφεση ή –το πολύ– για 90 ημέρες.

Μορφές-Περιεκτικότητες:
sof.g. capsules 10 mg