11  ΦΑΡΜΑΚΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
11.9  Διάφορα άλλα φάρμακα

ΑΛΛΑΝΤΟΤΟΞΙΝΗ ΤΥΠΟΥ Α
Clostridium Botulinum Toxin Type A

Ενδείξεις:
Στραβισμός (λοιπές βλ. 4.6.2).

Ανεπιθύμητες ενέργειες:
Σε στραβισμό: Διπλωπία, απώλεια προσανατολισμού (Λοιπές βλ. 4.6.2).

Δοσολογία:
1.25-5 u σε κάθε μυ.

Μορφές-Περιεκτικότητες:
ly. pd. injection 100 u/vial

Λοιπά:
Bλέπε κεφ. 4.6.2.