5  ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
5.1  Aντιμικροβιακά
5.1.6  Aμινογλυκοσίδες

ΓΕΝΤΑΜΙΚΙΝΗ
Gentamicin

Ενδείξεις:
Λοιμώξεις από ψευδομονάδα, εντεροβακτηριακά, σταφυλοκόκκους σε συνδυασμό με άλλα αντισταφυλοκοκκικά. Xρησιμοποιείται επίσης στην μικροβιακή ενδοκαρδίτιδα από εντερόκοκκο (E. fecalis) και πρασινίζοντες στρεπτοκόκκους σε συνδυασμό με πενικιλλίνη G.

Αντενδείξεις:
Yπερευαισθησία στο φάρμακο, κύηση (ιδιαιτέρως μετά το πρώτο τρίμηνο), σύγχρονη χορήγηση με άλλες αμινογλυκοσίδες.

Ανεπιθύμητες ενέργειες:
Ωτοτοξικότητα, νεφροτοξικότητα (πολυουρική ή ολιγουρική νεφρική ανεπάρκεια), αντιδράσεις υπερευαισθησίας, νευρομυϊκός αποκλεισμός, ναυτία, έμετοι, αύξηση των τρανσαμινασών και αλκαλικής φωσφατάσης, αλλεργικές αντιδράσεις ειδικότερα των επιπεφυκότων.

Αλληλεπιδράσεις:
Mε διουρητικά της αγκύλης και κεφαλοσπορίνες α γενεάς αυξημένος κίνδυνος νεφροτοξικότητας. Mε αναισθητικά, θειϊκό μαγνήσιο, κινιδίνη και νευρομυικούς αναστολείς επιτείνεται ο νευρομυικός αποκλεισμός με κίνδυνο πρόκλησης ακόμα και άπνοιας.

Προσοχή στη χορήγηση:
Σε νεφρική ανεπάρκεια (μείωση της δόσης), ηλικιωμένα άτομα, πρόωρα και νεογνά (μείωση της δόσης). Σε ανάγκη σύγχρονης χορήγησης με πενικιλλίνη να χορηγείται χωριστά και σε διαφορετικές ώρες.

Δοσολογία:
Δόση εφόδου 2 mg/kg /8ωρο για τις 3 πρώτες δόσεις και στη συνέχεια 3-5 mg/kg/24ωρο ενδομυικώς ή ενδοφλεβίως σε 2-3 ίσες δόσεις ή σε έγχυση σε διάλυμα δεξτρόζης 5% διάρκειας 30-60 min. Παιδιά 5-7 mg/kg/24ωρο. Πρόωρα ή τελειόμηνα ηλικίας μιας εβδομάδας 5 mg/kg/24ωρο σε 2 δόσεις. Σε νεφρική ανεπάρκεια η δόση ρυθμίζεται ανάλογα με την κάθαρση κρεατινίνης και με παρακολούθηση των επιπέδων του ορού. Aναλόγως της καθάρσεως κρεατινίνης η μεγίστη ημερήσια δόση είναι (mg/kg): > 80 ml = 5 mg/kg, 60-80 ml = 4 mg/kg, 40-60 ml = 3.5 mg/kg και 30-40 ml = 2.5 mg/kg. Mετά την αιμοκάθαρση χορηγούνται 1.0-1.7mg/kgr. Στην περιτοναϊκή κάθαρση γίνεται αρχική φόρτιση και προστίθενται 2-4 mg / lit διαλύματος.

Μορφές-Περιεκτικότητες:
inject. solution 20 mg/2 ml, 80 mg/2 mll - bone cement 40 g - bead.su.wi 4.5mgead