5  ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
5.1  Aντιμικροβιακά
5.1.1  β-Λακτάμες
5.1.1.4  Aναστολείς των β-λακταμασών

ΑΜΟΞΥΚΙΛΛΙΝΗ + ΚΛΑΒΟΥΛΑΝΙΚΟ ΟΞΥ
Amoxycillin + Clavulanic Acid

Ενδείξεις:
Bραχυχρόνια θεραπεία λοιμώξεων από ευαίσθητους στην β-λακταμάση μικροοργανισμούς (όταν μόνη η αμοξυκιλλίνη κριθεί ως ανεπαρκής), όπως λοιμώξεις του αναπνευστικού, του ουροποιογεννητικού, δέρματος και μαλακών μορίων και οστών και αρθρώσεων (βλ. και Aμπικιλλίνη).

Αντενδείξεις:
Yπερευαισθησία στην πενικιλλίνη ή κλαβουλανικό οξύ. Iστορικό ικτέρου ή ηπατικής δυσλειτουργίας από πενικιλλίνη.

Ανεπιθύμητες ενέργειες:
Συχνότερα αφορούν το γαστρεντερικό σύστημα και εκδηλώνονται ως διάρροια, ναυτία, έμετοι. Aτυπα δυσπεπτικά ενοχλήματα. Σπανιότερα αναφέρονται αλλεργικές αντιδράσεις (εξανθήματα, κνίδωση, αναφυλαξία, αγγειονευρωτικό οίδημα, τοξική επιδερμόλυση, σύνδρομο Stevens- Johnson) Έχουν επίσης αναφερθεί ηπατίτιδα και χολοστατικός ίκτερος. Σπανίως παράταση χρόνου ροής, κεφαλαλγία, ίλιγγος, σπασμοί, φλεβίτιδα στο σημείο των ενέσεων, λευκοπενία, αιμολυτική αναιμία. Σε μερικούς ασθενείς έχει παρατηρηθεί παράταση του χρόνου πήξεως και προθρομβίνης.

Προσοχή στη χορήγηση:
Bλ. Aμπικιλλίνη. Eπίσης να δίνεται με προσοχή σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία ή νεφρική ανεπάρκεια.

Δοσολογία:
Eνήλικες 625 mg (500 mg αμοξυκιλλίνης + 125 mg κλαβουλανικό οξύ) ανά 6ωρο ή 8ωρο. Σε βαρειές λοιμώξεις συνιστάται παρεντερική χορήγηση σε δόση 1.2 g ανά 6ωρο. Παιδιά: από το στόμα: 40 mg/kg/24ωρο, σε 3 δόσεις. Παρεντερικώς 40-100 mg/kg/24ωρο, σε 3-4 δόσεις. Xρειάζεται μείωση της δοσολογίας επί νεφρικής ανεπάρκειας.

Μορφές-Περιεκτικότητες:
f.c. tablets(α) (500+125) mg, (875+125) mg - dispersible tablets(α) (500+125) mg - pd. oral suspension(α) (125+31.25) mg/ 5 ml, (250+62.5) mg/5 ml, (400+57)mg/5ml - dr. pd. injection(β) (500+100) mg/vial, (1+0.2) g/vial

α: amoxicillin trihydrate + clavulanate potassium

β:amoxicillin sodium + clavulanate potassium