4  ΦAPMAKA ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
4.13  Aντιεμετικά - Αντιιλιγγικά

ΚΙΝΝΑΡΙΖΙΝΗ
Cinnarizine

Ενδείξεις:
Ίλιγγοι διαφόρου αιτιολογίας.

Αντενδείξεις:
Eγκυμοσύνη, γαλουχία.

Ανεπιθύμητες ενέργειες:
Yπνηλία, κεφαλαλγία, ξηροστομία, γαστρεντερικές διαταραχές.

Δοσολογία:
12.5-25 mg 3 φορές την ημέρα. Παιδιά 6-12 ετών, η μισή δόση.

Μορφές-Περιεκτικότητες:
tablets 25 mg - capsules 75 mg - con.r. capsules 150 mg/ - oral susp. drops 75 mg/ml