4  ΦAPMAKA ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
4.9  Διεγερτικά του KNΣ - Aνορεξιογόνα

ΜΟΔΑΦΙΝΙΛΗ Νέα Φάρμακα.

Τα ιδιοσκευάσματα αυτής της δραστικής είναι νέα και κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στη χώρα μας κατά την τριετία 1/7/98 - 30/6/01. Τα ιδιοσκευάσματα αυτά φέρουν ειδική επισήμανση προκειμένου ο ιατρός να τα παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή από πλευράς ανεπιθύμητων ενεργειών.
Modafinil

Ενδείξεις:
Ναρκοληψία.

Αντενδείξεις:
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία. Κύηση, γαλουχία, μέτρια έως σοβαρή υπέρταση, ιστορικό υπερτροφίας αριστερής κοιλίας ή ισχαιμικές διαταραχές μυοκαρδίου, πόνοι στο στήθος, αρρυθμίες, πρόπτωση μιτροειδούς, ιδιαίτερα με ταυτόχρονη χορήγηση διεγερτικών ουσιών του ΚΝΣ.

Ανεπιθύμητες ενέργειες:
Διέγερση ΚΝΣ με νευρικότητα, αϋπνία και διαταραχές προσωπικότητας. Ταχυκαρδία, αίσθημα παλμών, υπέρταση, τρόμος, πεπτικές διαταραχές (ναυτία, γαστρική δυσφορία), εξανθήματα, στοματο-προσωπική δυσκινησία και δοσοεξαρτώμενη αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης.

Αλληλεπιδράσεις:
Αυξάνει τον μεταβολισμό των αντισυλληπτικών δισκίων με αποτέλεσμα μειωμένη αντισυλληπτική δράση.

Προσοχή στη χορήγηση:
Σε σοβαρή ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια (μείωση της δόσεως), σε βαριά αγχώδη νεύρωση (αγωγή σε ειδικές μονάδες), παρακολούθηση αρτηριακής πιέσεως και καρδιακού ρυθμού. Σε ηλικιωμένους ασθενείς (μείωση της δόσεως).

Δοσολογία:
200-400mg ημερησίως σε μια ή δύο δόσεις. Δεν συνιστάται σε παιδιά.

Μορφές-Περιεκτικότητες:
tablets 100 mg