4  ΦAPMAKA ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
4.6  Φάρμακα χορηγούμενα σε παρκινσονισμό και σε υπερκινητικά σύνδρομα
4.6.1  Aντιπαρκινσονικά
4.6.1.1  Φάρμακα με ντοπαμινεργική δράση (ντοπαμινεργικά)

ΛΕΒΟΝΤΟΠΑ + ΒΕΝΣΕΡΑΖΙΔΗ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ
Levodopa + Benserazide Hydrochloride

Δοσολογία:
Aρχικώς 50-100 mg λεβοντόπα 3-4 φορές την ημέρα. Προοδευτική αύξηση ανάλογα με την ανταπόκριση.

Δόσεις συντήρησης 400-750 mg λεβοντόπα ημερησίως, σε διαιρεμένες δόσεις μετά τα γεύματα.

Μορφές-Περιεκτικότητες:
tablets (200+ 50) mg - con.r. capsules (100+25) mg

Λοιπά:
Bλ. εισαγωγή.