2  ΦAPMAKA ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
2.4  β-Αδρενεργικοί αποκλειστές

ΝΕΜΠΙΒΟΛΟΛΗ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ
Nebivolol Hydrochloride

Ενδείξεις:
Aρτηριακή υπέρταση.

Δοσολογία:
5 mg ημερησίως. Σε ηλικιωμένα άτομα ή σε νεφρική ανεπάρκεια 2.5 mg ημερησίως.

Μορφές-Περιεκτικότητες:
tablets 5 mg

Λοιπά:
Βλ. Προπρανολόλη.