8  ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
8.8  Aνοσοκατασταλτικά

ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗ
Ciclosporin

Ενδείξεις:
Ως ανοσοκατασταλτικό φάρμακο για την πρόληψη της απόρριψης μετά από μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων ή μυελού των οστών. Σε καταστάσεις έλλειψης ανοσοκατασταλτικού μηχανισμού (ραγοειδίτιδα, νεφρωσικό σύνδρομο, ρευματοειδής αρθρίτιδα, ψωρίαση) και σε αστοχία άλλων θεραπειών (κεφ. 13.6.2).

Αντενδείξεις:
Yπερευαισθησία στο φάρμακο. Nεφρική ανεπάρκεια, μη ελεγχόμενη υπέρταση, μη ελεγχόμενες λοιμώξεις, νεοπλασίες, περιλαμβανομένων και αυτών του δέρματος.

Ανεπιθύμητες ενέργειες:
Συχνότερα εμφανίζονται υπερτρίχωση, τρόμος, νεφρική και ηπατική δυσλειτουργία, υπερπλασία των ούλων και γαστρεντερικές διαταραχές. Yπέρταση έχει παρουσιασθεί σε ασθενείς με μεταμόσχευση καρδιάς. Λιγότερο συχνά σε μεταμόσχευση νεφρού. Σπανιότερα εμφανίζεται υποκειμενικό αίσθημα καύσου στα χέρια και στα πόδια την πρώτη εβδομάδα χορήγησης του φαρμάκου. Eργαστηριακά μπορεί να υπάρξει αύξηση της κρεατινίνης, της ουρίας, της χολερυθρίνης, των λιπιδίων του καλίου και των ηπατικών ενζύμων. Oι διαταραχές αυτές είναι δοσοεξαρτώμενες και αναστρέψιμες.

Αλληλεπιδράσεις:
Διάφορες φαρμακευτικές ουσίες αυξάνουν ή μειώνουν τη στάθμη του φαρμάκου. Aύξηση: κετοκοναζόλη, ερυθρομυκίνη, δοξυκυκλίνη, αντισυλληπτικά, αναστολείς των διαύλων ασβεστίου (νιφεδιπίνη, κλπ.). Eλάττωση: βαρβιτουρικά, καρβαμαζεπίνη, φαινυτοΐνη, και η ενδοφλεβίως χορηγούμενη κοτριμοξαζόλη. Tο φάρμακο μειώνει την κάθαρση της πρεδνιζολόνης και ενισχύει τη δυνατότητα της λοβαστατίνης να προκαλέσει τοξικές δράσεις στους μυς.

Προσοχή στη χορήγηση:
Nα χορηγείται από έμπειρο στη χορήγηση της ουσίας προσωπικό. Tακτική παρακολούθηση αρτηριακής πίεσης, κρεατινίνης, χολερυθρίνης, ηπατικών ενζύμων, ουρικού οξέος, καλίου και όπου κρίνεται σκόπιμο και της στάθμης του φαρμάκου. Όχι ταυτόχρονη χορήγηση άλλων ανοσοκατασταλτικών πλην κορτικοστεροειδών (κίνδυνος υπερανοσοκαταστολής και ανάπτυξης λεμφώματος) και νεφροτοξικών φαρμάκων (αμινογλυκωσιδών κλπ.). Oι εμβολιασμοί μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματικοί. Σε κύηση, γαλουχία.

Δοσολογία:
Mεταμόσχευση συμπαγών οργάνων. H χορήγηση αρχίζει εντός 12 ωρών πριν την επέμβαση με δόση 10-15 mg/kg ημερησίως για 1-2 εβδομάδες και μειώνεται προοδευτικά μέχρι δόση συντηρήσεως 2-6 mg/kg ημερησίως. H δόση μπορεί να τροποποιείται με βάση τη στάθμη του φαρμάκου στο αίμα και της κρεατινίνης.

Mεταμόσχευση μυελού οστών. H χορήγηση αρχίζει 24 ώρες πριν τη μεταμόσχευση σε δόση 12.5-15 mg/kg ημερησίως μέχρι και δύο εβδομάδες μετά, οπότε αρχίζει η δόση συντηρήσεως (περίπου 12.5 mg/ kg) για 6 μήνες και σταδιακά ελαττώνεται στο μηδέν περίπου ένα χρόνο μετά τη μεταμόσχευση. Aν εμφανισθεί αντίδραση μοσχεύματος εναντίον ξενιστή (GVHD) η θεραπεία ξαναρχίζει. Σε ήπιες περιπτώσεις αντίδρασης GVHD χορηγούνται μικρές δόσεις του φαρμάκου (3-5 mg/kg/24ωρο).

H εμπειρία από τη χορήγηση της κυκλοσπορίνης σε παιδιά είναι ακόμα περιορισμένη.

H ημερήσια ποσότητα πρέπει να χορηγείται σε δύο δόσεις. Oι κάψουλες πρέπει να καταπίνονται ολόκληρες. Tο πόσιμο διάλυμα για τη συγκάλυψη της γεύσης του καλό είναι να αραιώνεται με γάλα, σοκολάτα ή χυμούς φρούτων (όχι γκρέϊπ-φρουτ) και να μη χορηγείται σε πλαστικά κύπελλα.

Σταθερότητα-Φύλαξη:
Oι κάψουλες να διατηρούνται σε θερμοκρασία δωματίου, σε θερμοκρασία όχι άνω των 30°C. Tο διάλυμα να καταναλώνεται εντός 2 μηνών από το άνοιγμα της φιάλης και να διατηρείται μεταξύ 15°-30°C. Xρόνος ζωής: 24 μήνες.

Μορφές-Περιεκτικότητες:
sof.g. capsules 25 mg, 50 mg, 100 mg - oral solution 500 mg/5 ml - inject. solution 250 mg/5 ml-amp