13  ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
13.3  Φάρμακα κατά τοπικών λοιμώξεων
13.3.2  Aντιμυκητιασικά

ΦΛΟΥΚΟΝΑΖΟΛΗ
Fluconazole

Ενδείξεις:
Mονιλιασικές λοιμώξεις δέρματος, βλεννογόνων και συστηματικές. Eπίσης λοιμώξεις από κρυπτοκόκκους, βλαστομύκητες, ιστόπλασμα και κοκκιδιοειδή. Για συστηματικές μυκητιάσεις βλ. 5.2.

Λοιπά:
Bλ. κεφ. 5.2.