2.12.4 Στατίνες

Οι στατίνες είναι πιο ισχυρά φάρμακα από τις ρητίνες ανταλλαγής ιόντων στη μείωση της LDL-χοληστερόλης, αλλά λιγότερο δραστικά στη μείωση των τριγλυκεριδίων και την αύξηση της HDL. Οι σπουδαιότερες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι η αναστρέψιμη μυοσίτιδα και η ραβδομυόλυση. Η μυοσίτιδα είναι σπάνια εκτός αν οι ασθενείς λαμβάνουν ταυτόχρονα νικοτινικό οξύ, φιμπράτες ή κυκλοσπορίνη. Η ραβδομυόλυση είναι δυνατόν να είναι θανατηφόρος όταν συγχορηγείται με γεμφιβροζίλη και ως εκ τούτου τα δύο αυτά φάρμακα δεν πρέπει να συγχορηγούνται. Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι στατίνες μειώνουν τα στεφανιαία επεισόδια, το σύνολο των καρδιαγγειακών συμβαμάτων, καθώς και τη συνολική θνητότητα σε ασθενείς με ηλικία μεγαλύτερη των 70 χρόνων με ιστορικό στεφανιαίας νόσου και χοληστερόλη πλάσματος 5.5-8.0 mmol / l. Επίσης είναι φάρμακα που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πρωτοπαθή πρόληψη της στεφανιαίας νόσου σε ασθενείς με υπερχοληστερολαιμία.

ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΑΤΟΡΒΑΣΤΑΤΙΝΗ Atorvastatin
ΛΟΒΑΣΤΑΤΙΝΗ Lovastatin
ΠΡΑΒΑΣΤΑΤΙΝΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ Pravastatin Sodium
ΣΙΜΒΑΣΤΑΤΙΝΗ Simvastatin
ΦΛΟΥΒΑΣΤΑΤΙΝΗ Fluvastatin