ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ

1 ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
1.8 Φάρμακα ηπατοπαθειών και παθήσεων χοληφόρων
1.8.1 Φάρμακα παθήσεων χοληφόρων οδών
 

ΧΟΛΕΣΤΥΡΑΜΙΝΗ
Cholestyramine

Ενδείξεις:
Χολορροϊκές διάρροιες (βλ. κεφ. 1.4.2). Aτελής απόφραξη χοληφόρων, κυρίως ενδοηπατική χολόσταση για την ανακούφιση από τον κνησμό. Λοιπές ενδείξεις βλ. 2.12.1.

Δοσολογία:
12-24 g/24ωρο σε 3-4 διαιρεμένες δόσεις.

Μορφές-Περιεκτικότητες:
powder 4 g / sachet

Λοιπά:
Bλ. 2.12.1.